BEZMAKSAS PIEGĀDE NO 50€ PIRKUMA

PRIVĀTUMA POLITIKA

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas datus apstrādā alpakafarm.eu, kas pieder OÜ Alpakafarm (reģistra kods 12237701), kas atrodas Supeluse 7-8, Pērnava, 80012, Pärnumaa, Igaunija, tālrunis +372 581 21151 un e-pasts kaja@alpakafarm.ee.

PERSONAS DATI APSTRĀDĀTI
Vārds un uzvārds;
Telefona numurs;
E-pasts;
Preču un pakalpojumu izmaksas;
Bankas konta numurs.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir Alpakafarm, kas maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nosūta pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klientu pasūtījumus un piegādātu preces.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai izveidotu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atgriešanai klientam. Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts) saistītus jautājumus. Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma nodrošināšanai un tiešsaistes lietošanas statistikai.

JURIDISKAIS PAMATS
Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkos. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).

SAŅĒMĒJI, KURIEM TIEK PĀRSŪTĪTA INFORMĀCIJA
Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces tiek piegādātas ar kurjeru, papildus kontaktinformācijai tiek pārsūtīta arī klienta adrese.

Personas dati tiek nodoti pakalpojuma sniedzēja nodrošinātajam grāmatvedim.
Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.

DROŠĪBA UN DATU PIEKĻUVE
Personas dati tiek glabāti zone.ee serveros, kas atrodas kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, un ASV uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Privātuma vairoga sistēmu.

Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

PIEKĻŪŠANA PERSONAS DATIEM UN LABOŠANA
Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, savus personas datus varat apskatīt, izmantojot klientu atbalstu.

PIEKRĪŠANAS ATSAUKŠANA
Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to informējot klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.

GLABĀŠANA
Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad tos nepieciešams glabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā tiek veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus. Ar maksājumiem saistīto strīdu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti līdz pretenzijas izpildei vai derīguma termiņa beigām.
Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

DZĒST
Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.
Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiks precizēts datu dzēšanas termiņš.

PĀRDOŠANA
Uz e-pastā iesniegto pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificē identitāti un informē par personas datiem, kas ir pārsūtāmi.

TIEŠĀ Mārketinga PAZIŅOJUMI
E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam e-pasta kājenē jāizvēlas atbilstošā atsauce vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā ar tiešo mārketingu saistīto profila analīzi. 

ARGUMENTU RISINĀŠANA
Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta starpniecību

Personas datus apstrādā alpakafarm.eu, kuras īpašnieks ir OÜ Alpakafarm (reģistra kods 12237701), kas atrodas Supeluse 7-8, Pērnava, 80012, Pärnumaa, Igaunija, tālrunis +372 581 21151 un e-pasts kaja@alpakafarm. ee. Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).